Gốm sứ Phúc Thành Bát Tràng    
 
    
Gốm sứ Phúc Thành Bát Tràng- gomsuphucthanh.vnGốm sứ Bát Tràng Plus- battrangPlus.vn
Bình lọ hoa gốm dáng Cội Nguồn
Bình lọ hoa gốm dáng Cội Nguồn

Giá: 160,000 VNĐ/ Chiếc
Bình lọ hoa gốm dáng Mẫu Tử
Bình lọ hoa gốm dáng Mẫu Tử

Giá: 250,000 VNĐ/ Chiếc
Bình hoa gốm dáng Chai
Bình hoa gốm dáng Chai

Giá: Xem chi tiết dưới bài đăng
Bình hoa gốm dáng Tỳ Bà
Bình hoa gốm dáng Tỳ Bà

Giá: 150,000 VNĐ/ Chiếc
Bình hoa gốm đất nung dáng Lá S3
Bình hoa gốm đất nung dáng Lá S3

Giá: 150,000 VNĐ/ Chiếc
Bình hoa gốm dáng Ống cao
Bình hoa gốm dáng Ống cao

Giá: 180,000 VNĐ/ Chiếc
Bình hoa gốm Bát Tràng dáng Tỏi
Bình hoa gốm Bát Tràng dáng Tỏi

Giá: Xem chi tiết dưới bài đăng
Bình hoa gốm nghệ thuật Bát Tràng
Bình hoa gốm nghệ thuật Bát Tràng

Giá: Xem chi tiết dưới bài đăng
Bình lọ hoa gốm đất nung nghệ thuật
Bình lọ hoa gốm đất nung nghệ...

Giá: Xem chi tiết dưới bài đăng
Bình lọ hoa gốm nghệ thuật
Bình lọ hoa gốm nghệ thuật

Giá: 180,000 VNĐ/ Chiếc
Bình hoa gốm dáng đứng số 1
Bình hoa gốm dáng đứng số 1

Giá: 250,000 VNĐ/ Chiếc
Bình lọ hoa gốm dáng 3 bông
Bình lọ hoa gốm dáng 3 bông

Giá: Xem chi tiết dưới bài đăng