Gốm sứ Phúc Thành Bát Tràng    
 
    
Gốm sứ Phúc Thành Bát Tràng- gomsuphucthanh.vnGốm sứ Bát Tràng Plus- battrangPlus.vn


GỐM SỨ PHÚC THÀNH BÁT TRÀNG

Địa chỉ: Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoạị: (024)3 6715 666  – 0963 998598

Email:  gomsuphucthanh@gmail.com